Soglasje za elektronska obvestila

Soglašam, da ALTA Invest d.d. obdeluje in uporablja moje ime, priimek, telefonsko številko in elektronski poštni naslov (e-mail) za namene pošiljanja e-sporočil, na katere sem se prijavil (Dividendna košarica, ABS Upravljanje premoženja oz. druga sporočila družbe ALTA Invest d.d.) (v nadaljevanju vsa navedena obvestila skupaj: ALTA Obvestila) in neposrednega trženja storitev ALTA Invest d.d. in družb, katerih storitve trži ALTA Invest d.d. in so vsakokrat objavljene na spletni strani. Stranka tudi dovoljujem, da ALTA Invest d.d. moje ime, priimek, telefonsko številko in elektronski poštni naslov posreduje naprej tudi družbama ALTA Skladi d.d. in ALTA Skupina d.d. za isti namen (neposredno trženje). Soglašam z obdelavo mojega imena, priimka, telefonske številke in elektronskega poštnega naslova s strani družb ALTA Invest d.d., ALTA Skladi d.d. in ALTA Skupina d.d. in izjavljam, da sem seznanjen ter soglašam z namenom obdelave teh osebnih podatkov, to je v namene obdelave za potrebe pošiljanja ALTA Obvestil ter neposrednega trženja družb ALTA Invest d.d., ALTA Skladi d.d. in ALTA Skupina d.d. (obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih tržijo). Seznanjen sem, da se lahko od prejemanja posamezne vrste ALTA Obvestil, poslanih s strani družbe pošiljateljice, kadarkoli odjavim s klikom na povezavo, ki je navedena na dnu vsakega prejetega ALTA Obvestila oz. s posredovanjem pisne izjave na naslov ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Seznanjen sem, da se lahko od prejemanja vseh tržnih e-sporočil, namenjenih za neposredno trženje storitev (v nadaljevanju: tržna e-sporočila) družb ALTA Invest d.d. ali ALTA Skladi d.d. kadarkoli odjavim s klikom na povezavo, ki je navedena na dnu vsakega prejetega tržnega e-sporočila, posredovanega s strani družbe ALTA Invest d.d. ali ALTA Skladi d.d ali s posredovanjem pisne izjave na naslov ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana oz. ALTA Skladi d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Seznanjen sem, da se z odjavo od tržnih e-sporočil samodejno odjavim tudi od prejemanja vseh ALTA Obvestil. Seznanjen sem, da družbi ALTA Invest d.d. in ALTA Skladi d.d. z mojo odjavo od tržnih e-sporočil prenehata uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, od družbe ALTA Skupina d.d. pa lahko kadarkoli pisno zahtevam, da trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Izjavljam, da sem seznanjen in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravljajo in obdelujejo oz. uporabljajo družbe ALTA Invest d.d., ALTA Skladi d.d. in ALTA Skupina d.d. vsaka v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje ter tudi vsaka v svoji bazi osebnih podatkov prejemnikov E-sporočil. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim ter sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcih in uporabnikih mojih osebnih podatkov:

  1. ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., s skrajšano firmo ALTA Invest d.d. s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18, Ljubljani, matično številko 3710432000 in ID za DDV SI 89931181, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe znaša 2.031.803,00 EUR in je vplačan v celoti. Izvršna direktorja družbe sta Matjaž Albreht in Igor Taljat;
  2. ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., s skrajšano firmo ALTA Skladi d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18 v Ljubljani, matično številko 3710912000, in ID za DDV pa SI 49134949, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe je 609.609,00 EUR in je vplačan v celoti. Izvršna direktorja družbe sta Roman Ladislav Ratkai in Tomaž Dvořak. Organ, pristojen za izvajanje nadzora nad poslovanjem ALTA Invest d.d. in ALTA Skladi d.d., je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.
  3. ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., s skrajšano firmo ALTA Skupina d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18 v Ljubljani, matično številko 3618846000 in ID za DDV pa SI56829060je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe znaša 3.018.076,00 EUR in je vplačan v celoti. Izvršna direktorja družbe sta Aleš Škerlak in Simon Mastnak, prokurist pa Aleksander Mavko,

s čimer se šteje, da je izpolnjena obveznost zgoraj navedenih upravljavcev osebnih podatkov o obveščanju stranke o podatkih zgoraj navedenih upravljavcev osebnih podatkov, ki osebnih podatkov niso zbrali neposredno od stranke.

V primeru morebitnih sprememb zastopnikov zgoraj navedenih družb so vam aktualni zastopniki družb dostopni tukaj.