Soglasje za elektronska obvestila

Soglašam, da ALTA Skladi d.d. obdeluje in uporablja moje ime, priimek, telefonsko številko in elektronski poštni naslov (e-mail) za namene pošiljanja e-sporočil, na katere sem se prijavil (ALTA Varčevalni načrt, Naložbe v sklade oz. druga e-sporočila družbe ALTA Skladi d.d.) (v nadaljevanju vsa navedena obvestila skupaj: ALTA Obvestila) in neposrednega trženja storitev, ki jih lahko trži družba ALTA Skladi d.d. in so vsakokrat objavljene na spletni strani. Stranka tudi dovoljujem, da ALTA Skladi d.d. moje ime, priimek, telefonsko številko in elektronski poštni naslov posreduje naprej tudi družbam ALTA Invest d.d., ALTA Svetovanje d.o.o., ALTA Skupina d.d. in drugim družbam skupine ALTA, ki so objavljene na spletni strani in sicer za isti namen (neposredno trženje). Soglašam z obdelavo mojega imena, priimka, telefonske številke in elektronskega poštnega naslova s strani prej navedenih družb in izjavljam, da sem seznanjen ter soglašam z namenom obdelave teh osebnih podatkov, to je v namene obdelave za potrebe pošiljanja ALTA Obvestil ter neposrednega trženja prej navedenih družb (obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih tržijo). Seznanjen sem, da se lahko od prejemanja posamezne vrste ALTA Obvestil, poslanih s strani družbe pošiljateljice, kadarkoli odjavim s klikom na povezavo, ki je navedena na dnu vsakega prejetega ALTA Obvestila oz. s posredovanjem pisne izjave na naslov ALTA Skladi d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Seznanjen sem, da se lahko od prejemanja vseh tržnih e-sporočil, namenjenih za neposredno trženje storitev (v nadaljevanju: tržna e-sporočila) družb ALTA Skladi d.d., ALTA Svetovanje d.o.o., ALTA Skupina d.d. ali ALTA Invest d.d. oziroma drugih družb v skupini ALTA kadarkoli odjavim s klikom na povezavo, ki je navedena na dnu vsakega prejetega tržnega e-sporočila, posredovanega s strani prej navedene družbe ali s posredovanjem pisne izjave na naslov ALTA Skladi d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Seznanjen sem, da se z odjavo od tržnih e-sporočil samodejno odjavim tudi od prejemanja vseh ALTA Obvestil. Seznanjen sem, da družbi ALTA Skladi d.d. in prej navedene družbe z mojo odjavo od tržnih e-sporočil prenehata uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Izjavljam, da sem seznanjen in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravljajo in obdelujejo oz. uporabljajo družbe ALTA Skladi d.d., ALTA Invest d.d., ALTA Svetovanje d.o.o. in ALTA Skupina d.d. ter druge družbe v skupini ALTA, ki so objavljene na spletni strani, in sicer vsaka v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje ter tudi vsaka v svoji bazi osebnih podatkov prejemnikov E-sporočil. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim ter sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcih in uporabnikih mojih osebnih podatkov:

  1. ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., s skrajšano firmo ALTA Skladi d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18 v Ljubljani, matično številko 3710912000, in ID za DDV pa SI 49134949, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe je 609.609,00 EUR in je vplačan v celoti. Izvršna direktorja družbe sta Roman Ladislav Ratkai in Tomaž Dvořak. Organ, pristojen za izvajanje nadzora nad poslovanjem ALTA Invest d.d. in ALTA Skladi d.d., je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana;
  2. ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., s skrajšano firmo ALTA Invest d.d. s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18, Ljubljani, matično številko 3710432000 in ID za DDV SI 89931181, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe znaša 2.031.803,00 EUR in je vplačan v celoti. Izvršna direktorja družbe sta Matjaž Albreht in Igor Taljat;
  3. ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., s skrajšano firmo ALTA Skupina d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18 v Ljubljani, matično številko 3618846000 in ID za DDV pa SI56829060je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe znaša 3.018.076,00 EUR in je vplačan v celoti. Izvršna direktorja družbe sta Aleš Škerlak in Simon Mastnak, prokurist pa Aleksander Mavko;
  4. ALTA Svetovanje, Zavarovalno zastopniška družba, d.o.o., s skrajšano firmo ALTA Svetovanje d.o.o., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Železna cesta 18 v Ljubljani, matično številko 2316935000 in ID za DDV: SI33489017, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe je 118.664,31 EUR in je vplačan v celoti. Direktorica družbe je Bojana Korošec. Organ, pristojen za izvajanje nadzora nad poslovanjem ALTA Svetovanje d.o.o. je Agencija za zavarovalni nadzor (AZN), Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

s čimer se šteje, da je izpolnjena obveznost zgoraj navedenih upravljavcev osebnih podatkov o obveščanju stranke o podatkih zgoraj navedenih upravljavcev osebnih podatkov, ki osebnih podatkov niso zbrali neposredno od stranke.

V primeru morebitnih sprememb zastopnikov zgoraj navedenih družb so vam aktualni zastopniki družb dostopni tukaj.